İSLÂMÎ EDEBİYAT “HADİS EDEBİYATI” SAYISI

İslâmî İlimler, Kültür ve Edebiyat Vakfı (İSEV)tarafından yayınlanan, rahmetli Ali Nar Hoca tarafından kurulan ve Genel Yayın Yönetmenliğini Siyami Akyel’in yaptığı “İSLÂMÎ EDEBİYAT” dergisi, 2018 yılındaki son sayısında “HADİS EDEBİYATI” ile okuyucularıyla buluştu.

Tarih: 25.12.2018 18:33

İSLÂMÎ EDEBİYAT “HADİS EDEBİYATI” SAYISI

 

İslâmî İlimler, Kültür ve Edebiyat Vakfı (İSEV)tarafından yayınlanan, rahmetli Ali Nar Hoca tarafından kurulan ve Genel Yayın Yönetmenliğini Siyami Akyel’in yaptığı “İSLÂMÎ EDEBİYAT” dergisi, 2018 yılındaki son sayısında “HADİS EDEBİYATI” ile okuyucularıyla buluştu.

Türkiye’den ve İslam âleminden önemli yazı ve şiirlerin yer aldığı İslami Edebiyat Hadis Edebiyatı Sayısı, son yıllarda baş österen Peygambersiz İslam Projesi’ne inat, Hz. Peygamber aleyhisselam’ın sevgisiyle yazılmış, kaside ve na’tları ön plana çıkartıyor.

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Siyami Akyel, derginin önsözünde neden Hadis Edebiyatı konusunu gündeme aldıklarını şöyle açıklamaktadır:

“Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde Peygamberimiz(s.a.v)’e itaat, O’nu sevmek, rehberliğini ve Kur’an’ı açıklamasına ihtiyacımız olduğu belirtildiğini belirttikten sonra Kur’an-ı Kerim’in bu kadar değer verdiği Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in hayatı ve misyonu hakkında günümüzde bazı hadsizlerin ileri geri konuştuğuna şahit olmaktayız. Bu vesileyle hem Peygambersiz bir İslam’ın olmayacağını vurgulamak hem de Peygamberimiz (s.a.v)’in sözlerindeki belagat ve fesahatı ortaya koyarak Hadis Edebiyatı’na işaret etmek istedik”.

İslami Edebiyat dergisinin Hadis Edebiyatı özel sayısında Ali Nar Hoca’nın Hadis Edebiyatı ya da Hadis’teki Edebiyat yazısı ile Hindistanlı büyük âlim Ebu’l- Hasen en-Nedvi’nin “Nebevi Edebiyat”ı, Siyami Akyel’in Kur’an’daki Peygamber ve Sünnet’in Yeri, Zeki Çalışkan’ın Peygamber Sevgisinin Tezahürü Na’tler ve Hilyeler, Osmanlı Padişahlarının Peygamber Sevgisi ile “Fuzuli, Ahmet Yesevi, Şeyh Galib, Nâbi, Süleyman Çelebi, Yaman Dede, Muhammed Es’ad Erbili, Cudi Efendi, Muallim Naci, Mehmet Akif Ersoy,Necip Fazıl Kısakürek, Faruk Nafiz Çamlıbel, Yahya Kemal Beyatlı, Arif Nihat Asya” ile yakın tarihteki Kemal Edip Kürkçüoğlu, Süleyman Arif Emre, Yasin Hatiboğlu, Nurullah Genç, Hikmet Erbıyık, Mustafa Suna ve Ahmet Efe’nin Peyamber aleyhisselam sevgisiyle yazılmış şiirlerine yer verilmekte.

 

Tarih: 25.12.2018 18:33
Yorum Bırak