Küreselleşen dünyada kadın

İnsanlık tarihi üç uygarlık dönemine göre incelenebilir.Biricisi Tarım Devriminin getirdiği uygarlıktır; tohumun ekilmesi ve hayvanların ehilleştirilmesi temellerindeki bu dönemde erkeğin

Tarih: 25.03.2016 00:00

    KÜRESELLEŞME VE KADIN
    
    Hürriyet Ersoy

    İnsanlık tarihi üç uygarlık dönemine göre incelenebilir.
    Biricisi Tarım Devriminin getirdiği uygarlıktır; tohumun ekilmesi ve hayvanların ehilleştirilmesi temellerindeki bu dönemde erkeğin beden gücü yönünden üstünlüğü toplum hayatında da birincil bir yere ulaşmasını sağladı.
    Bundan üç yüz yıl önce gerçekleşen sanayi devrimi döneminde de aynı gerçeklik devam etti. Sadece dokuma sanayinde kadının dikkati ve sabrı bu sektörde kadınların öncelik kazanmasını sağladı.
    Üretim dokusu ile Uygarlılığın üst yapı değerlerinde ki karşılıklı ilişkinin varlığı bilinen bir konudur… Dolayısıyla erkek egemenliğinin etkileri kaçınılmaz olmuştur.Son yüzyıllarda insan hak ve özgürlükleri konusundaki gelişmeler kadın hakları konusunda da ile ilerlemelere yol açmışsa da , hala söz konusu olan, erkek egemenliğinin kadınlara hangi hakları vereceği biçiminde ortaya çıktı. “Kadın Hakları” diye bir kavram yokken kadın hakları?... ifadesi bile insanlar arasında ayrımlın bir göstergesi değil midir? Neden  “Erkek Hakları” diye bir kavram yokken kadın hakları?...
1955’lerde başlayarak yepyeni bir çağa girdik. Alvin Toffler buna “3 . Dalga” dedi. Sonunda çeşitli adlar değiştirerek ”Bilgi Çağı veya Küreselleşme “ adının alan bu yeni uygarlık döneminde “ Kadınların Önlenemeyen Yükselişi “ bir gerçektir.John Naisbitt’in yazdığı “Mega Trends Women – Kadınların Büyük Eğilimi” Türkçeye “Kadınların önlenemeyen yükselişi “ diye çevrildi.
    Yeniçağın başlatıcısı ve sembolü bilgisayardır ve bilgisayardır ve bilgisayarlaşmaktan doğan internet sistemidir. Bütün araştırmalar ve çıplak gözle yapılan gözlemler bilgi çağı sektörlerinde kadınların oranının erkeklerin geçtiğini gösteriyor.Kuruluşların görev aldığım Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk kazak Üniversitesinde öğrencilerin %68’i kızlarda oluşuyor.
    Bunun sebebi Rektör Akademik Profesör Dr. Murat  Jürinof’a sorduğumuz şöyle açıklamıştır: “Giriş sınavların bilgisayarla yapıyoruz ve kızlar daha başarılı oluyor.”
    Sanayi çağında tekstil makinelerinin başında ve hali tezgahlarında ortaya çıkan kadınlara mahsus dikkat ve dayanıklılık bilgi çağında kadınlara önceliğin temel sebebi gibi görünüyor.
    Tam bu noktada Yahya Kemal’in Milliyetimizin Kurucusu dediği Ahmet Yesevi’nin kadına bakışının hatırlamak ve yaşayan Müslüman nesillere ve geleceğe aktarmak borcumuz ortaya çıkıyor.
    Ahmet Yesevi çağının ve çevresinin etkilerinde arınmış gerçek Müslümanlara anlatıyordu; onun derslerinde ve zikir halkalarında kadın erkek ayırımı yoktu. Bu anlayış Yeseviligin devamı olan Bektaşilikte günümüze kadar akıp gelmiştir.
    Biz öz kültürümüzün derinliklerinde alacağımızı güç ile çağdaş gelişmelerin yakalayıp aşabilmeliyiz.
    Atatürk’ün kadın hakların konusunda çağının dünyasının çok ilerisinde adımlar atmış bir lider olduğunun hatırlandığımızda milli kültürümüzün “Çağdaş uygarlığın üzerine çıkarmak” hedefini bir de böyle anlaşılmasını denemeliyiz.


Kaynakça:
1.Üçüncü Dalga ( Alvin TOFFLE)
2.Şok (Gelecek Korkusu)
3.Büyük Eğitimler (John Naisbitt)
4.Ahmet Yesevi ve hikmetler ( Namık Kemal ZEYBEK)


Sagduyuhaber.com'un notu: Yazarların görüşleri kendilerini bağlar.

Tarih: 25.03.2016 00:00
Yorum Bırak