YENİ BİR DÜNYA İÇİN, YEPYENİ BİR TÜRKİYE

İçinde yaşadığımız çağ; iyiliklerin ve kötülüklerin hızla üretilip tüketildiği, birlikte yaşamanın azap dolu anlarla dolu olduğu, iletişimin insan ilişkilerini yorduğu, bir dönem olarak tarihteki yerini almaya hazırlanmakta.

Tarih: 20.03.2017 13:53

YENİ BİR DÜNYA İÇİN, YEPYENİ BİR TÜRKİYE

 

 

İçinde yaşadığımız çağ; iyiliklerin ve kötülüklerin hızla üretilip tüketildiği, birlikte yaşamanın azap dolu anlarla dolu olduğu, iletişimin insan ilişkilerini yorduğu, bir dönem olarak tarihteki yerini almaya hazırlanmakta.

İnsanın ve insanlığın zaman zaman etniktemelde ya da inanç temelinde birleştiği ve ayrıştığı yıllar geride kaldı gibi gözüküyorsa da insan ve insanlık kolay kolay eski alışkanlıklarında nvazgeçemiyor.

Yüzyıllar içerisinde insan ve insanlık hepbir arayışın içinde olmuştur. Teknolojik gelişme refahı, belki belli ölçülerde üretenlere ve tüketenlere sağlamış ama aynı oranda huzuru temin edememiştir.

İnsanın kaderini içine doğduğu ailesi veonun çevresi belirlerken, milletlerin kaderini de yaşadıkları coğrafya belirlemekte. İnsanın ve insanlığın gelişmesi kültürleriyle belirginleşmekte, çalışma azimleriyle birbirlerinden ayrışmaktadır. Çalışmak var olmanın önşartıdır.

Dünya ve dünyanın ayrılmaz bir parçası olan ülkelerde insana ve insanlığa dair hemen her şey eşzamanlı gelişmekte.Tabii ki gelişmiş olanlar, az gelişmiş olanlar ve gelişmekte olanlarda da bu paralellikte seyretmekte.

İnsan ve insanlığı bazen doğuştan getirdiği etnik kimliği bazen de yaşadığı inancı, yorumlama biçimleri yormuştur. Aynı etnik kimliğe, aynı inanca sahip olanların bile aynı coğrafyalarda hayatlarını çekilmez hale getirmiştir. Bütün bunlar bu çağla beraber geridekalacaktır.

Bahar olanca güzelliğiyle göz kırpmakta.Yeni bir dünya için yepyeni bir TÜRKİYE ufukta bütün haşmetiyle kollarını açmış bizleri, hepimizi beklemektedir.

Yetiştirdiği insan kaynaklarının kolaycaheba edilmediği, topluma önderlik edenlerin hiçbir şeye karışmayan ve üretmeyenlerden oluşmadığı kurum ve kuruluşlarımızın kamu ve özel sektörümüzün kifayetsiz muhterislerinden arındırıldığı, Adalet duygusunun tam ve kamilen tesis edildiği , birlikte yaşama kültürünün yerleştiği ve en büyük hakkın komşuluk hakkı olduğu elele yepyeni bir Türkiye..

Bunlarla birlikte var olacağız, biz olacağız. Çünkü bizim meselemiz insanlık meselesidir. İnsan olmanın erdemi eğitimdir, adalettir, ötekine saygıdır, komşudur, komşuluktur.

Bahar, toprak, hava, inanç, aidiyet, sevgi, saygı ağaçta meyveye açmakta olan tomurcuk, yaralarımızı sarıp sarmalamaya hazır. İçimdeki heyecan insan ve insanlığa dair.

 

 

Yeni bir Dünya için yepyeni bir TÜRKİYE.

Başlıyoruz bugün elele hep birlikte.

Yeni bir Dünya için, yepyeni bir TÜRKİYE.

Sen de yaz.

Senin için problem olanı yaz.

Problemin için çözüm yolunu da yaz.

Elver, Yepyeni bir TÜRKİYE’yi birlikte yazalım, birlikte yaşayalım..

 

Doç.Dr.Hüseyin Fidan

16.03.2017

 

Tarih: 20.03.2017 13:53
Yorum Bırak