İslami Edebiyat Ali Nar Hocayı anıyor

Geçtiğimiz Temmuz ayında (16 Temmuz 2015) vefat eden “İslâmî Edebiyat’ın Üstadı” ve İslâm dünyasının ilk bilim-kurgu romanı Uzay Çiftçileri’nin yazarı Ali Nar için, kısa adı İSEV olan İslâmî İlimler, Kültür ve Edebiyat Vakfı tarafından vefâtının sene-i devriyesinde anma programı düzenleniyor.

Tarih: 15.07.2016 10:51
İSLAMİ EDEBİYAT’IN ÜSTADI ALİ NAR HOCAYI ANMA TOPLANTISI

Geçtiğimiz Temmuz ayında (16 Temmuz 2015) vefat eden “İslâmî Edebiyat’ın Üstadı” ve İslâm dünyasının ilk bilim-kurgu romanı Uzay Çiftçileri’nin yazarı Ali Nar için, kısa adı İSEV olan İslâmî İlimler, Kültür ve Edebiyat Vakfı tarafından vefâtının sene-i devriyesinde anma programı düzenleniyor.

Ali Nar Hocanın vefatının ardından “İslâmî Edebiyat” dergisi özel sayı yayınlamış, İSEV Genel Başkanı Siyami Akyel’de “Ali Nar Hoca ve Düşünce Yapısı” adlı bir kitap yayınlamıştı. İSEV’in kurucusu ve Türkiye’nin önemli İslâm âlimi ve İslâmî Edebiyat’ın üstadı Ali Nar Hocanın vefatının ardından, hatırasını yaşatmak için önemli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalardan birisi de “Ali Nar Hoca’yı anma programı”.

Vefât yıldönümüne tesadüf eden 16 Temmuz 2016 Cumartesi günü, önce Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarı başında saat 14:00’te tören düzenlenecek; ardından saat 18:00’de Sultanahmet’teki Kızlarağası Medresesi’nin içinde bulunan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi salonunda anma toplantısı gerçekleştirilecek.

Toplantıya, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yazarlar, düşünürler, ilim adamları ile Ali Nar Hocanın talebeleri katılacak. Önemli konuşmacıların Ali Nar Hocayı anlatacağı programla ilgili İslâmî İlimler, Kültür ve Edebiyat Vakfı (İSEV) Genel Başkanı Siyami Akyel şunları söyledi:

“İlim ve edebiyat dünyamızın önemli temsilcilerinden, Türkiye’de İslâmî Edebiyat kavramını sistemli olarak ortaya atan, tanıtan ve yaygınlaştıran ve İslâmî Edebiyat’ın üstadı Ali Nar Hocamız çok yönlü ilim ve edebiyat üstadıydı. Hem dini hem edebiyatı iyi biliyordu. Bir yandan İslâmî ilimlere vakıftı, yıllarca Akâid dersleri okuttu. Dinde reform ve Dinlerarası diyalog fitneleri ile mezhepsizlik fitnelerine karşı mücadele etti.

Diğer yandan önemli bir edebiyat üstadıydı. Adı İslâmî Edebiyat kavramıyla özdeşleşmişti. “İslâmî Edebiyat” dergisi ve İslâmî Edebiyat Vakfı’nın kurucusuydu. Yine İslâm dünyasının ilk bilim-kurgu romanı Uzay Çiftçileri ile İslâm dünyasının ilk ütopik romanı Arılar Ülkesi’nin yazarıydı. Edebiyatın her dalında eser vermiştir. Piyes, tiyatro, roman, hikâye, şiir, deneme ve gezi notları olmak üzere edebiyatın her dalında eser veren böyle velud bir yazara tesadüf etmek zordur.
İşte Ali Nar Hocanın iki kanadı vardır: Birisi din, diğeri edebiyat. Bu iki kanadını İslam için çırpmıştır bıkmadan usanmadan. Dini kanadı Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Muhammed Zahid el-Kevseri gibi son devrin büyük âlimlerine benziyordu. Edebiyat kanadı ise fikren beslendiği Üstad Necip Fazıl’a.

Bu bakımdan Ali Nar Hoca gibi bir âlim ve edib için böyle bir anma programı yapmak boynumuzun borcuydu. Hem hocamızın fikirleri geniş kitlelere ulaştırmak hem de vasiyetlerini yerine getirerek sadaka-i cariye kabilinden amel defterinin kapanmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ali Nar Hoca bir değerdir, içindeki Şahsiyetçi nizam İslâm’a hizmet azmini hayatının son demine kadar yitirmeyen büyük bir değer.”

Tarih: 15.07.2016 10:51
Yorum Bırak