İSTANBUL’UN FETHİ HADİS’İNİ KİM KALDIRTTI?

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’den rivayet edilen ve İstanbul’un fethini müjdeleyen Hadis-i Şerif’te “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur” Hadis-i Şerifi

Tarih: 01.06.2018 14:41

İSTANBUL’UN FETHİ HADİS’İNİ KİM KALDIRTTI?

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’den rivayet edilen ve İstanbul’un fethini müjdeleyen Hadis-i Şerif’te “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur” Hadis-i Şerifi, Ahmed bin Hanbel’in Müsnedi başta olmak üzere Buhari’nin et-Tarihu’l-Kebir’i, Tebarani’nin el-Mu’cemu’l-Kebir’i, Hakim’in Müstedrek’i, Heysemi’nin Mecmuu’z-Zevaid’i gibi birçok yerde geçmektedir.

Günümüzde bazı dinde reformcular, bu Hadis-i Şerif’in uydurma olduğunu iddia etse de gerçek öyle değildir. Hadis, Hasen’dir.

Bu Hadis-i Şerif’in müjdesine nail olabilmek için Peygamberimiz’in Sahabelerinden Ebu Eyyüb el-Ensari başta olmak üzere birçok sahabe Emeviler devrinden itibaren İstanbul’u fethetmek için nice seferler düzenlenmiştir.

Emevilerden sonra Abbasiler devrinde deburasının fethi için sefer düzenlenmiştir. Ancak 1453 yılında Osmanlı Devleti’nin büyük padişahı Sultan Muhammed Fatih Han Hazretleri tarafından fethedilmiştir.

Fatih Sultan Mehmed Han’ın türbesi Fatih Camii haziresindedir. Türbenin girişine fethi müjdeleyen Hadis-i Şerif yıllardır dururken, Fatih Camii’nin tadilatı hengamında Hadis-i Şerif yerinden sökülmüş ve Gazi Osman Paşa’nın mezarının yanındaki mezarların içine terk edilmiştir.

En alttan en üste kadar bütün yetkililereşu soruları soruyoruz:

1-Bu Hadis-i Şerif neden kaldırılmıştır?

2-Bu Hadis-i Şerif’i kim kaldırtmıştır?

3-Hadis-i Şerif kimi rahatsız etmiştir?

4-Bu Hadis-i Şerif, Hadis düşmanlığı dolayısıyla mı kaldırılmıştır?

Bu sorularımızın cevabını bekliyoruz. Hangiellerin Hadis-i Şerif’e uzandığını bilmek tüm Müslüman kamuoyunun hakkıdır.

Bir yetkili bize Hadis-i Şerif’in Türkçe anlamının sorunlu olduğu gerekçesiyle kaldırıldığını söyledi. Bu inandırıcı değildir. İki yıl önce kaldırılmış hadisin Türkçe bölümünün düzeltilip yerine takılması bir haftalık iştir. Aradan iki yıl geçmesine rağmen hadis yerine takılmamıştır. Hadis-i Şerif’in yerine alelacele küçük bir besmele monte edilmiştir.MEHMET AKİF GÜL

SAĞDUYUHABER ÖZEL HABER

 

Tarih: 01.06.2018 14:41
Yorum Bırak