Bu adam Kur'an'a hakaret ediyor!

Mişkat (Hadis) sohbetlerinde gündemdeki meseleleri de değerlendiren Şenocak, ders ve sohbetlerinin yayınlandığı sosyal medya hesabında paylaşılan Hadis sohbetinde şunları söyledi;

Tarih: 22.01.2015 11:31

‘’Kur’an Kıssalarının Bir Kısmı Masaldır.’’

Mişkat (Hadis) sohbetlerinde gündemdeki meseleleri de değerlendiren Şenocak, ders ve sohbetlerinin yayınlandığı sosyal medya hesabında paylaşılan Hadis sohbetinde şunları söyledi; “Yerli oryantalizm ’Akademik çalışma’ zırhı arkasına saklanarak Kur’an-ı Kerim’e saldırıyor. Bir ilahiyat hocası bu milletin gözüne baka baka Kur’an-ı Kerim kıssalarına uydurma/masal/menkıbe diyor. Cahiliyye Araplarından sonra ilk olarak Yahudi Asıllı Oryantalist Josef Horevitz(1874-1931) tarafından gündeme getirilen, daha sonra ise Mısır’da Taha Hüseyin ve Muhammed Halefullah tarafından savunulan, “Kur’an kıssalarının masal-mitoloji/uydurma olduğu” hezeyanı, bugün Mustafa Öztürk vasıtasıyla oryantalizmin arşivinden ilahiyat kürsülerine taşındı. Bir ilahiyat hocası Allah’ın Kitabında defaetle hakikat olduklarını beyan ettiği(Kehf:13) en güzel dediği(Yusuf:3), müminleri ibret alamaya çağırdığı, uydurma olmadığını tasrih ettiği (Yusuf: 111) Kur’an kıssalarına masal diyor. Evet aynen şunları söylüyor: “Bizce bu noktada yapılacak en büyük yanlış, Kur’an kıssalarının tümünü birer tarihi hakikat olarak …. mütalaa etmektir.” (Öztürk, Kıssaların Dili, Ankara Okulu Yayınları, 2010, 99). Bu hezeyanları Mekke müşrikleri ya da oryantalistler değil bir ilahiyat hocası söylüyor. Bu ilahiyatçıya göre Kur’an-ı Kerim’deki kıssaların gerçekte yaşanmış olaylar olduğuna inanmak yani Mekke müşriklerinin “öncekilerin masalları” şeklindeki hezeyanını reddetmek, “Dogmatiklik, eğer değilse safdilliktir.” (Öztürk, a.g.e., 98). Evet, aldığı maaş gereği Kur’an-ı Kerim’i anlatmakla mükellef bir adam oryantalistlerin cephesinden Mekke müşriklerinin ağzıyla Kur’an’a saldırıyor. İlim talebesi kardeşlerim! İşte bu, yaşadığınız asrın en büyük münkerlerinden biridir. Allah’ın münkeri nehyetme görevi verdiği her Müslümanın bu zihniyetle mücadele etme zorunluluğu vardır. İki cepheniz olacak. Birinde küresel eşkıyaya, diğerinde ise içerden gelen hain saldırılara karşı koyacaksınız. Bunu birinden diğerine pay vermeden yapacaksınız.” diyen Şenocak’ın konuşmasının tamamı aşağıdadır:

https://www.youtube.com/watch?v=R5usqOUZKJI

Ayrıca İhsan Şenocak’ın Kur’an-ı Kerim’deki kıssalarla alakalı müstakil diğer bir konuşmasına da şu linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=m-2oTQ5IliY&index=6&list=PLUlKGi2Libs9nVX47DNw3W5ktaEthkQ9c

Tarih: 22.01.2015 11:31
Yorum Bırak