Çörek otu bütün hastalıklara şifadır

Şeyh Muhyiddin-i Arabî (k.s.) hazretleri, “el-Futûhatü’I Mekkiyye” isimli kitabının vasiyetlerinde şöyle der:

Tarih: 15.06.2015 09:54
ÖREK OTU BÜTÜN HASTALIKLARA ŞİFÂDIR

Şeyh Muhyiddin-i Arabî (k.s.) hazretleri, “el-Futûhatü’I Mekkiyye” isimli kitabının vasiyetlerinde şöyle der:

Bizim yanımızda insanların ileri gelenlerinden biri cüzzam hastalığına mübtelâ oldu. Cüzzam hastalığından Allâhü Te‘âlâ hazretlerine sığınırız. Onu gören bütün tabipler (ve mahir doktorlar) onun için;

“Cüzzam hastalığı tam olarak bu adama yerleşmiş! Bu hastalığın artık tedâvi edilmesi mümkün değildir!” dediler.
Kendisine Sa’d es-Suûd isimli bir muhaddis ve medreselerde hadis-i şerif öğreten zât onu gördü. Bu zâtın Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin hadîs-i şerîflerine îmânı tam idi. Muhaddis sordu:

“Ey hasta! Neden kendini tedâvi ettirmiyorsun (Allâhü Te‘âlâ hazretler dert vermiş ise derman da vermiştir! Neden doktorlara gitmiyorsun?)” Hasta olan zat;

“Efendim! Benim hastalığımın ilâcı ve tedâvisi yokmuş!” dedi. Sa’d es-Suûd buyurdular:

“Tabipler yalan söylüyorlar! (Ya da bilmeden konuşuyorlar)! Efendimiz (s.a.v.) hazretleri bütün tabiplerden daha uzman ve mahir bir tabip idi. Ve Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, çörek otunun tohumu hakkında şöyle buyurdular: “Muhakkak ki o (çörek otu tohumu) bütün hastalıklara şifâdır…”

Senin başına gelen bu cüzzam hastalığı da bu hadîs-i şerîfte mutlak olarak zikredilen hastalıklardan biridir.
Sonra o muhaddis Sa’d es-Suûd: - “Bana çörek otu tohumu ile bal getirin!” dedi. Çörek otu habbeleriyle balı birbirine karıştırdı. Hasta adam o karışımı bütün bedenine sürdü. Başına, yüzüne, kollarına ve ayaklarına… Ve ondan biraz yedi. Bir saat kadar öylece adamı olduğu halde terk ettiler.

Bir zaman sonra adam gidip yıkandı. Onun o cüzzamlı derileri soyuldu. Yepyeni bir deri çıktı. Saçından düşenlerin yerine yenisi çıktı. Adam cüzzam hastalığından şifâ buldu. Eskiden âfiyette olduğu hal üzere geldi.

Tarih: 15.06.2015 09:54
Yorum Bırak