Miraç Kandili'nin anlam ve önemi

Bu gece Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav)'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da yedi kat semaya yükselerek belli müjdelerle döndüğü gecedir.

Tarih: 15.05.2015 16:59

Bu gece Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav)'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da yedi kat semaya yükselerek belli müjdelerle döndüğü gecedir. Peygamberimiz'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmesine "İsra"; Mescid-i Aksa'dan yedi kat semaya yükselmesine ise "Mirac" denir.

Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi 1.ayetinde şöyle ifade edilmektedir:

Subhânellezî esrâ bi abdihî leylen minel mescidil harâmi ilel mescidil aksallezî bâreknâ havlehu li nuriyehu min âyâtinâ, innehu huves semîul basîr(basîru).

"Âyetlerimizi göstermek için, kulunu geceleyin Mescid-i Haram’dan, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya yürüten Allah, Sübhan’dır (bütün noksanlıklardan münezzehtir). Muhakkak ki O, en iyi işiten, en iyi görendir."

Bu gece ne yapmalı? Bu geceyi şu ibadet ve tesbihatla geçirmeliyiz.

Receb-i Şerîf’in yirmi yedinci gecesi on iki (12) rek‘at namâz kılınır. Her iki rek‘atta bir selâm verilir. Her rek‘atta bir (1) Fâtiha ve on bir (11) İhlâs okunur. Namâzdan sonra yüz (100) defa Salevât-ı Şerîfe ve bir kere şu duâ okunur:

“Allâhümme innî eselüke bi-müşâhedeti esrâri’lmuhibbîne

ve bi’l- hılveti’lletî hassante bi-hâ seyyidi’lmürselîn. Hîne üsriyet bihî leyletü’s- sâbi’u ve’l-ışrûne en-terhame kalbiye’lhazîne ve tücîbe da‘vetî yâ ekrame’lekramîn. Âmin!

Tüm okuycularımızın ve Müslüman kardeşlerimizin Mirac Kandilini tebrik eder; Mescid-i Aksa ve çevresinin İsrail işgalinden kurtulacağı günlerin yakın olması için Yüce Allah (cc)'a yalvarırız.

Sagduyuhaber.com özel haberi

Tarih: 15.05.2015 16:59
Yorum Bırak