CAHİLÎ VEHİMLER VE TAĞUTİ DÜZENLER


CAHİLÎ VEHİMLER VE TAĞUTİ DÜZENLER

AHMET KALELİ

Vehimlerin kölesi, tutkuların zebûnu, kavuştuğu nimetlerle şımarmış olan insan, Rabbini unutup tuğyana kapı aralarsa, sınır tanımaz, hak  hukuk dinlemez hale gelir.

Heva ve  hevesine uyan insan,  kendini ilah  ilan eder Firavun gibi.

Allah’ın hükümlerini bırakır, kendi hükümlerini uygular.

O hükümlerin temelinde şeytanî vesvese,  heva ve heves yatmaktadır.

İnanç olan bir fikrin temeli, alemlerin Rabbi olan Allah’a inanmak ve gayriyi inkar ve ret olmalıdır.

İnancını iyi kavrayamamak insanı cahili vehimlere götürür, şirkin tuzağına çeker.

Şirki ve tağutu düzenleri iyi bilmeden inanç kavranamaz.

Şeytanî düzenlerin geneline tağuti düzen adı verilir. Onları ret ve inkar etmeden inanç eylemi gerçekleşemez.

Firavun ve Nemrutların durumlarının, tarihsel bir anlatım olduğu zannına kapılmak bir inanç açmazıdır.

Firavun ve Nemrut birer semboldür, ünvandır, adlandırmadır.

Temelinde isyan ve inkar barındırdığı için, nefsanidir, şeytanidir.

Allah’ın kitabında hep Firavun ve düzenlerinden bahsedilir. Onu anlamak ve kavramak önemlidir.

Onların karakterleri, rengi, tonu değişmez… Her asrın Firavun’u Nemrut’u, Ebu Cehili, Ebu Lehebi vardır. Olmaya da devam edecektir.

Onların görüşleri bir, özellikleri aynıdır.

Hz. İbrahim’in karşısındaki Nemrut, Hz. Musa’nın karşısındaki Firavun, peygamberimizin karşısındaki Ebu Cehil, Ebu Leheb nasılsa, bugünde müminlerin karşısındakiler aynıdır.

Onları teşhis ve tespit ettiğimiz zaman saadet ve kurtuluş vardır. Teşhis ve tespit edemediğimizde tuzaklarına av olmak mukadderdir.

Önce yolumuzu bulalım, sonra yürüyelim, koşalım.

İnancımız, ibadetimiz verdiğimiz söze bağlı kalsın, ahdimiz, imanımız olsun.

Firavun ve düzenlerini iyi tanıyalım, onlara yaren ve dost olmayalım.

Küçük dünya menfaatlerine, koca bir ömrü heba etmeyelim.

Firavun ve tağuti düzenlerin özelliklerini tespitte yanılgıya düşmeyelim…

Bakalım; Onların özelliklerine:

Onlar sürekli köle toplumu oluştururlar. Kula kul olmanın, köleliğin düzenidirler.

Onların düzenleri oğulları öldüren, kadınları sağ bırakan düzenlerdir.

Onların düzenleri, zalimdir, sürekli zulmü reva görürler.

Onların düzenleri uğursuzdur, fayda sağlamazlar.

Onların düzenleri faizcidir, tefecidir, sömürücüdür.

Onların düzenleri büyücüdür, üfürükçüdür.

Firavunlar, Nemrutlar, müşrikler, müstekbirdirler. Büyüklük taslarlar halkına.

Onlar tağuttur, diktatördür, tirandır.

Onlar Allah’a iftira ederler, yalancıdırlar, sözlerinde durmazlar.

Onların düzenleri zorba düzenlerdir, kan dökerler sürekli.

Onların düzenleri halkları fırkalara ayırır, bölerler, parçalarlar ve güçsüz bırakırlar.

Onlar halkına tuzak kurarlar, hile yaparlar…

Onlar adaletsiz, azgın ve sapmışlardır… Onlar yüreksiz ve korkaktırlar.

Selam olsun tevhit ehli müminlere…

                                                                                     

Tarih: 23.03.2018 13:41