DUA İLE

Dua, ibadetin bir parçasıdır. Allah`a yönelme, Hakk`a hitap edebilme, af dilemedir.

Dua, Allaha prestij, kulun küçüklüğünü görmesi, yaratıcının karşısında boyun bükmesidir.  Dertlerini dökmesi, ah edip inlemesidir.

Duanın temelinde “Hürmet, itaat ve sevgi” vardır. Evet, yaratana, canana hürmet duyacaktır. Egemenliğini kabul ettiği, buyruğuna girdiği yaratıcıya itaat edecek, boyun bükecektir. Sevecektir, teslim olacaktır…

Pazarlıksız yalvaracaktır, dayanacaktır, tutacak. Canı canana teslim edecek, pazarlıksız isteyecek canı verecektir.

Canı canan dilemiş vermemek olmaz ey dil

Ne niza eyleyelim ol ne senindir ne benim.

Nizasız verecek ve isteyecektir.

İnsan kırılan cesaretini, bozulan sinirini ancak dua ile takviye eder. Dua, insanda güven meydana getirir. İmdada çağırır. İnsan ruhunda emniyet duyar. Yok olan enerjisini kuvvetlendirir, çoğaltır, şarj olur. İçinde cesaret ve güven enerjileri birikir, ışık saçmak için…

Ümit dalga dalga dalgalanır, teselli kıvrım kıvrım kıvrılır, çaresizlik yok olur gider yüreğinde insanın. Erir insanın benliği.

Tüm dinler duayı en büyük ibadet sayarlar.

Yüce peygamberimiz, “En hayırlı ibadet duadır.” buyurur.

İç dünyayı rahmana açmak baş başa kalmak dua ile olur.

Kur’an-ı Kerim’de “sen onlara dua et, çünkü senin duan onlara sükunet verir” buyrulur.

Dua, insanı manevi öksüzlükten kurtarır, şifa verir yüreklere…

Dua, bir şikayetten ızdırap çığlığından yardım dilemektir. Dua karanlık ve zulmetten kaçıp ilahi iradeye sığınmadır. Fani iradeden vazgeçmedir.

Dua, beden zevklerinden sıyrılma, dua aşkın hamlesidir.

Sisli kentlerde, mekanik şehirlerde bunalan, boğulan insanlara şifadır dua.

Dua, uygarlığın ve tekniğin yıktığı bilinci dinlendirir, teskin eder.

Toplu yapılan, bencil olmayan yanık dualar daha tesislidir. Bencil dualar verimsizdir. Ah ile yapılan dualar daha etkilidir.

“Bir ah ile bu alemi viran ederim ben” diyen şair, bu psikolojik etkiyi dile getirmiştir.

İçinizde karamsarlık düğüm düğüm mü? Dua edin…

Benliğinizi dikenler mi sardı dua edin…

Gülistan haristana mı döndü dua edin…

Maziden bir ses yankılanmıyor mu içinizde dua edin…

Kutlu peygamberden bir eser yok mu ruhunuzda dua edin.

Gözü yaşlı bağrı taşlı âşıkların yanık nameleri etkilemiyor mu sizi dua edin… Aşktan eser kalmadı mı dua edin.

Kederli misiniz, mutlaka dua edin, sulh ve sükûna mı kavuşmak istiyorsunuz dua edin…

Kapı çalan içeri alınır. Kaybolan ihtiyaçlarınızı elde etmek istiyorsanız müracaat edin, çalın kapıyı…

Bir an çekilin köşenize, iltica edin göreceksiniz ki, bütün sevgi pınarları akmaya, gönül kaynakları fışkırmaya başlayacaktır.

Kana kana içip hayatdâr olabilirsiniz.

 

 

Tarih: 20.06.2018 10:58