Tek Parti iktidarı=Örtülü Koalisyon; Örtülü Kolalisyon=Tek Parti iktidarıTEK PARTİ İKTİDARI=ÖRTÜLÜ KOALİSYON; ÖRTÜLÜ KOALİSYON = TEK PARTİ İKTİDARI

Geçmişte ve hali hazırda ayrışmanın ileri boyutlarını yaşamış ülkelerde tek parti iktidarlarından bahsedilemez. Peki olan nedir? Örtülü Koalisyonlardır.

İkinci Dünya Savaşı’nın bittiği yıl 1945’dir. Avrupa da ilk çok partili hayata geçiş Türkiye’den  başlamıştır. (05.09.1945 Milli Kalkınma Partisi kuruluyor. Genel Başkanı Nuri Demirağ. Demokrat Parti 07.01.1946’da kuruluyor. Genel Başkan Adnan Menderes ilk çok partili seçim 21 Temmuz 1946’da yapılıyor.) 1945 yılında başladığımız çok partili siyasi hayatımız bugün itibariyle 70 yıl olmuş. Bu 70 yıllık dönemde sayısı bir hayli fazla partiler kurulmuş ancak bunlardan bazıları TBMM’de temsil hakkı ve bazıları Tek Parti-Örtülü Koalisyon hükümeti kurmuşlar bazıları da çeşitli koalisyonlarda yer almışlardır.

07.Haziran.2015 seçimlerine sayılı günler kala yine Tek parti iktidarlarının faziletleri ballandıra ballandıra anlatılmaktadır oysa, 1950’den bu yana Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi tek başlarına “Örtülü Koalisyon” hükümetleri kurmuşlardır. 65 yıllık çok partili siyasi hayatımıza DP 10 yıl, AP 8 yıl, ANAP 8 yıl ve AKP 13 yıl Toplamda 39 yıl, ayrıca da ikili, üçlü koalisyonlarla da 11 yıl iktidar olmuşlardır. Toplam 65 yılın 50 yılı böyle geçmiştir.

Ülkemizde en kaba hatlarıyla dört ana akım vardır. Bunlar Sırasıyla Muhafazakarlar, Milliyetçiler, Solcular ve Liberaller. “Örtülü Koalisyonlar”, genellikle muhafazakarlar, liberaller ve solculardan oluşmaktadır. Bunun tek istisnası Özal’ın kendisinin de açık yüreklilikle ifade ettiği gibi; dört eğilimi temsil ediyorum diyerek, meydanlarda iki elini başının üstünde kenetlemiştir.

Örtülü koalisyonlar ülkemizde daima sosyal mühendislik projesi olarak ortaya çıkmıştır. Tek başına iktidarlar ülkemizde sosyal, siyasal kırılmaların sonucudur. O yüzden mühendislik projesi demekteyiz. Dünyadan bağımsız algılarsak eksik bırakmış oluruz. Maalesef ülkemizde dört büyük koalisyonda 1950 (DP) – 1960 (AP) – 1980 (ANAP) – 2002 (AKP) toplumun din talebi üzerinden ya da dini hassasiyetler üzerinden gerçekleştirilmiş gibi gösterilmiştir. 1950’ de Türkçe ezan, 2002’ deki başörtüsü gibi. Asıl sebepler daima sütre gerisinde veya zihinlerinin arka planında gizlenmiştir. Osmanlı bakiyesi gibi görülen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devlete ve millete nizam vermeye çalışan çok uluslu güçlerin oyun alanı haline gelmiştir.

Türk Milleti ne zaman oturup dertlerini konuşmaya ve o dertleri çözmeye kalksa, birbirini sevmeye anlamaya başlasa adam gibi oturup farklı görüşlerden adam gibi bir program yapmaya kalksa, kendine çeki düzen verse hemen bir el devreye girer, o ellerin sahipleri ve parmakları milletimizce net bir şekilde görülebilir.

Örtülü Koalisyon= Tek Parti İktidarı, ya da iktidarları hiçbir zaman isimleriyle müsemma olmamışlardır. Örtülü Koalisyon= Tek Parti İktidarı gece yatıp sabah rüyada gördüklerini çıkardıkları kanunlarla zulüm iktidarlarına dönüştürmüşlerdir. Bu dönemler, ya kanun hükmünde kararnameler ya da torba yasalar dönemi olmakta, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin meclisi olmaktan çıkmaktadır.


Demokrat Partinin tahkikat komisyonları, (18 Nisan 1960 Tahkikat Komisyonu kuruluyor. 15kişilik komisyonun tamamı DP milletvekillerinden oluşuyor. Amaç: Muhalefet ve medyanın eylem ve işlemlerini soruşturmak.) din üzerinden propagandaları, Özal’ın federasyon konuşalım, muzır yayın, şortlu tören kıtası selamlamaları, teşvikler; içinde bulunduğumuz dönemin Ergenekon, Balyoz, Kuddusi Okkır gibi adaletle ilgili kısımları, blok satışlarla devlet malının üç beş kuruşa gidişi; paraleli, dikdörtgeni, Kürtçe Kuran gösterileri ve daha niceleri, İmralısı, Kandili, Oslosu, akil adamı, fiyakalı danışmanları, Katar Emirinin gönderdiği at filosu, film platosu, yerli uçak, yerli otomobil, yersiz hukuk filan filan gibi, ha bir de altın klozet meselesi ve inceleme heyeti meselesi vesaire, vesaire…
Ülkemizin asıl ihtiyacı, örtüsü kaldırılmış gerçek şahsiyetli koalisyon hükümetleridir.
Toplumdaki ayrışma noktaları üzerinden değil uzlaşı, birlikte yaşama, birlikte çalışma, birlikte üretme ve bu değerlerin hakkaniyetli, sürdürebilir olmasını temin edecek olan gerçek koalisyonlardır.
Milletimiz; tekçi dayatmacı içi başka dışı başka, ilişkileri bambaşka örtülü koalisyon iktidarlarından kurtulmalıdır. Örtülü koalisyonlar toplumda onarılması zor hasarlar bırakmaktadır. Örtüsü kaldırılmış gerçek, tanımlanmış siyasi yapıların kurduğu koalisyon hükümetleri toplumda demokrasi kültürünün içselleştirilmesine katkı sağlamaktadır.
Daha önce yazmış olduğum Dolmuş Demokrasisi makalemde uzun uzun anlatmıştım. Buraya sadece yazımdaki “Bir ülkede Demokrasi varsa Dolmuş yoktur. Dolmuş varsa Demokrasi yoktur” önermemi alıyorum.
Demokrasi; kurumlar ve kurallar rejimidir. O yüzden örtüsü kaldırılmış tanımlanmış gerçek koalisyonlara ihtiyaç vardır.
Demokrasi örtüsüz koalisyonlarla yerleşir, diye düşünmekteyim.

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin FİDANTarih: 05.06.2015 15:35